Les dades de comercialització,a tancament del primer semestre de 2014, comfirmen la bona marxa dels vins DO Penedès.

A l’espera de dels resultats d’aquest tercer trimestre de l’any, ja es pot afirmar que les vendes dels vins amb Denominació d’Origen Penedès cada dia guanyen més quota de mercat.

Fent la comparativa amb l’any anterior, en termes generals, el número d’ampolles Penedès venudes aquest primer semestre ha augmentat en un 25,37% respecte al primer semestre del 2013.

Si anem al detall, ens trobem que a Catalunya, on es concentra el 59% de les vendes totals, han augmentat un 33,39%. A la resta de l’estat espanyol, que suposa un 10,60%, han augmentat un 19,55%, i a la resta del món, el qual representa el 30,40%, han crescut un 11,86%.

Seguint amb el mercat exterior, els 5 primers mercats on es concentren les vendes són, per ordre d’importància, Alemanya, Suecia, Canadà, EEUU i Finlandia. Tots ells han augmentat les vendes respecte l’any anterior, destacant Finlandia un 56%, Alemanya un 17%, Canadà un 14% i EEUU un 3.12%. La previsió d’aquí a finals d’any és que aquesta tendència a l’alça continui creixent.