L'estrés de la vinya

L'estrés de la vinya

Amb el fi d’obtenir la millor qualitat en la producció de raïm i un adequat grau alcohòlic pels vins de la DO Penedès, a vegades, i només a algunes zones, cal fer patir al cep, és a dir, estressar-lo.

Aquest, és una planta rústega i adaptada a condicions difícils de sequera i de terrenys pobres. En el cas del Penedès, en anys en que hi ha una pluviometria alta, cal sembrar lleguminoses i/o herbes en els passadissos per tal de que consumeixin part de l’aigua que hauria consumit el cep i així aconseguir estressar-lo.

La planta té mecanismes de defensa i quan pateix, acumula sucres de cara a que la fruita maduri ràpid i pugui despendre-se'n i així, la llavors caigui més ràpidament i afavoreixi la reproducció.

Un cop es seguen, es barregen amb la terra i així s’aprofiten com a matèria orgànica i adob.


Comparteix