Les formes dels ceps

A la DO Penedès conreem la vinya de diferents maneres, però el vas i l'emparrat en royat són de les més comunes.

La vinya al Penedès tradicionalment s’ha podat en vas, és a dir, en forma de vas tal i com el nom indica. Les diferents branques del cep provenen gairebé de l’inici del tronc central. 

Actualment per millorar la sanitat del raïm i poder treballar millor la vinya s’emparren els ceps.

L’emparrat es fa en un suport de pals de fusta o ferro i de diferents nivells de filferros que aguanten el cep. Pot haver-hi 2 ó 3 nivells de filferros i també un o dos per a cada nivell.

Hi ha diferents maneres de podar el cep que està emparrat: en royat, guyot, etc...

Un cep emparrat en royat, és quan del tronc central, hi surten dos braços: un va cap a l’esquerre i l’altre cap a la dreta.

Amb aquests emparrats els raïms quan van creixent pengen i després de despampolar queden a l’aire i així els fongs no els afecten tant. La insolació a la planta és molt millor i més uniforme. Finalment a l’hora de llaurar i fer els tractaments la distribució és molt millor

Comparteix