El perquè de les bótes

Estem en temps d’omplir bótes i per tant és molt important que d’ara en endavant la temperatura i la humitat de la sala estiguin molt ben controlades.

Primerament és molt important que l’omplerta de la bóta sigui total i sobretot, amb l’ajuda d’una mànega i d’una manera ordenada, ja que si entra aire crearíem una macrooxigenació i no acabaria sent bona per a l’evolució del vi.

És molt important regular la temperatura i la humitat de la sala, ja que afecta directament a l’evaporació del vi dins la barrica.

En el cas que tinguéssim un 50% d’humitat, al cap de l’any s’haurien evaporat 20 litres de vi en cada bóta. En canvi, si la humitat està entre el 80 i 90%, l’evaporació ja seria només de 5 litres.

Les bótes respiren a través de la fusta, de manera que així el vi es microoxigena i la duresa del vi esdevé suavitat.

A mida que les bótes es fan velles, a partir dels 5 anys aporten molt poc al vi i es tapen els poros, pel que llavors no respira. Per això s’han d’anar canviant per noves.

 

Comparteix