Les feromones com a tècnica de confusió sexual

El Penedès és dels territoris on s'utilitza més la tècnica de la confusió sexual.

Aquesta tècnica s'utilitza per combatre la plaga més important que hi ha a la vinya, com és el corc del raïm, i així evitar podridures.

Comparteix